Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN ISO/IEC 27001:2023

Сигурност на информацията, киберсигурност и защита на неприкосновенността. Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания (ISO/IEC 27001:2022)

Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements

Главна информация

60.55     23.07.2023 г.

60.60   

BDS

ТК-57

Европейски стандарт

03.100.70     35.030  

Стандартът е в процес на превод и е на етап "Стандартизационна редакция" виж още ...

Обект и област на приложение

Този документ специфицира изискванията за създаване, внедряване, поддържане и непрекъснато подобряване на системата за управление на сигурността на информацията (СУСИ) в контекста на организацията. Този документ също така включва изисквания за оценяване и третиране на рисковете за сигурността на информацията, съобразени с нуждите на организацията. Изискванията, посочени в този документ, са общи и са предназначени да бъдат приложими за всички организации, независимо от вида, размера или естеството.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO/IEC 27001:2017

ДЕЙСТВАЩ
БДС ISO/IEC 27001:2022

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO/IEC 27001:2023
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
23.07.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO/IEC 27001:2023 IDENTICAL

Въвежда ISO/IEC 27001:2022