Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN ISO 18335:2023

Нефтопродукти и сродни продукти. Определяне на кинематичния вискозитет чрез изчисляване от измерените динамичен вискозитет и плътност. Метод чрез вискозиметър с постоянно налягане (ISO/FDIS 18335:2023)

Petroleum products and related products - Determination of kinematic viscosity by calculation from the measured dynamic viscosity and density - Method by constant pressure viscometer (ISO/FDIS 18335:2023)

Главна информация

50.20     9.11.2023 г.

50.60    20.12.2023 г.

BDS

ТК-67

Европейски стандарт

75.080  

Обект и област на приложение

Този документ определя процедура за определяне на динамичния вискозитет(η) и плътността (ρ) за изчисляване на кинематичния вискозитет (ν) на среднoдестилатни горива, горива на базата на метилови естери на мастни киселини (FAME) и смеси от тях със среднодестилатни горива, и смазочни масла, включително базови масла, масла с формулирано съдържание и синтетични масла, като се използва вискозиметър с постоянно налягане. В този метод за изпитване обхватът на кинематичните вискозитети е от 0,5 mm2/s до 2 000 mm2/s, с прецизност при 40 °C от 0,9 mm2/s до 1 300 mm2/s и прецизност при 100 °C от 2,9 mm2/s до 161 mm2/s.
Резултатът, получен чрез процедурата, описана в този документ, зависи от реологичното поведение на пробата. Този документ е приложим предимно за течности, чиито напрежение на срязване и скорост на срязване са пропорционални (нютонови течности). Ако обаче вискозитетът се променя значително в зависимост от скоростта на срязване, сравнението с други методи за измерване е допустимо само при сходни скорости на срязване.

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 18335:2023
50.20 Начало на официално гласуване
9.11.2023 г.

Свързан проект

Въвежда FprEN ISO 18335 IDENTICAL

Въвежда ISO/FDIS 18335 IDENTICAL

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход