Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN IEC 61326-2-6:2023

Електрически устройства/съоръжения за измерване, управление и лабораторно приложение. Изисквания за електромагнитна съвместимост. Част 2-6: Специфични изисквания. Медицински устройства за In vitro диагностика (IVD) (IEC 61326-2-6:202x)

Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-6: Particular requirements - In vitro diagnostic (IVD) medical equipment

Главна информация

40.60     8.12.2023 г.

BDS

ТК-0/ПС-21

Европейски стандарт

17.220.20     25.040.40     33.100.20  

Обект и област на приложение

IEC 61326-2-6:2020 специфицира минимални изисквания за устойчивост и излъчване по отношение на електромагнитната съвместимост за МЕДИЦИНСКИ УСТРОЙСТВА ЗА IN VITRO ДИАГНОСТИКА (IVD), като се вземат предвид особеностите и специфичните аспекти на тези електрически устройства/съоръжения и тяхната електромагнитна обстановка.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/30/EU

Електромагнитна съвместимост

98/79/EC

Диагностични медицински изделия in vitro

2017/746

Регламент за медицинските изделия за инвитро диагностика

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN IEC 61326-2-6:2021

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 61326-2-6:2023
40.60 Край на общественото допитване
8.12.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN IEC 61326-2-6:2023 IDENTICAL

Въвежда IEC 61326-2-6 ED4 IDENTICAL