Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN ISO 15223-1:2021/A1:2023

Медицински изделия. Означения, използвани в информацията, предоставяна от производителя. Част 1: Общи изисквания. Изменение 1

Medical devices - Symbols to be used with information to be supplied by the manufacturer — Part 1: General requirements - Amendment 1

Главна информация

10.99     3.01.2023 г.

20.60    20.06.2023 г.

BDS

ТК-87

Европейски стандарт

01.080.20     11.040.01  

Обект и област на приложение

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 15223-1:2021

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 15223-1:2021/A1:2023
10.99 Прието предложение за нов проект
3.01.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 15223-1:2021 prA1 IDENTICAL

Въвежда ISO 15223-1:2021/AWI Amd 1 IDENTICAL