Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1459-8:2022

Трактори за неравни терени с променлив обсег . Изисквания за безопасност и проверка

Rough-terrain variable-reach tractors --- Safety requirements and verification

Главна информация

10.99     29.12.2022 г.

20.60    17.04.2023 г.

BDS

ЕРГ 14

Европейски стандарт

Обект и област на приложение

Този документ определя изисквания за постоянно монтирани средства (от тук нататък наричани “PME”) за трактори за неравни терени с променящ се обсег и допълнителни изисквания за техните комбинации RTVR трактор-PME .
Рамената на вилиците се считат за част от PME. Може също така да бъде оборудван с разнообразно сменяемо оборудване (например шипове за бали, …).
Този европейски стандарт се отнася за всички значителни опасности, опасни ситуации и събития, свързани с PME, когато те се използват по предназначение и при условия на неправилно използване, разумно предвидено от производителя (виж приложение A).
Този европейски стандарт не се прилага за:
— трактори, обхванати от ***;
— кари за неравни терен с променлив обсег, обхванати от EN 1459-1
— челен товарач за трактори, обхванати от ***
- приспособления.
Този европейски стандарт не разглежда опасностите, свързани с:
— управление на трактора RTVR от позиция, различна от нормалната работна позиция или дистанционното управление;
— хибридни системи за задвижване;
— газова система за задвижване;
— система за бензинов двигател;
— акумулаторна захранваща система.
Този европейски стандарт не разглежда опасности, които могат да възникнат:
а) при работа с окачени товари, които могат да се люлеят свободно;
b) при използване на трактори RTVR по обществени пътища;
c) при работа в потенциално експлозивна атмосфера;
d) при работа под земята;
e) когато е оборудван с работна платформа за персонала;
g) използване на система за поддържане на постоянна скорост.
Този европейски стандарт не предоставя метод за изчисляване на умора и якост на материала.
Този документ не се прилага за трактори RTVR, произведени преди датата на публикуването му.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2006/42/EC

Машини

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
СД CEN/TS 1459-8:2018

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1459-8:2022
10.99 Прието предложение за нов проект
29.12.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 17968 IDENTICAL