Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN ISO 14071:2023

Управление по отношение на околната среда. Оценяване на жизнения цикъл. Процеси за критичен преглед и компетенции на проверяващия: Допълнителни изисквания и насоки към ISO 14044:2006 (ISO/DIS 14071:2023)

Environmental management - Life cycle assessment - Critical review processes and reviewer competencies: Additional requirements and guidelines to ISO 14044:2006 (ISO/DIS 14071:2023)

Главна информация

40.20     2.11.2023 г.

40.60    11.01.2024 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.020.60  

Обект и област на приложение

ISO/TS 14071:2014 предоставя допълнителни спецификации към ISO 14040:2006 и ISO 14044:2006. Той предоставя изисквания и насоки за провеждане на критичен преглед на всеки тип LCA проучване и компетенциите, необходими за прегледа.
ISO/TS 14071:2014 предвижда:
- подробности за процеса на критичния преглед, включително пояснение по отношение на ISO 14044:2006;
- насоки за предоставяне на необходимия процес на критичен преглед, свързан с целта на оценяването на жизнения цикъл (LCA) и предназначението му;
- съдържание и резултати от процеса на критичен преглед;
- насоки за подобряване на последователността, прозрачността, ефективността и надеждността на процеса на критичен преглед;
- необходимите компетенции за рецензента(ите) (вътрешен, външен и член на панела);
- необходимите компетенции, които трябва да бъдат представени от панела като цяло.
ISO/TS 14071:2014 не обхваща приложенията на LCA.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
СД CEN ISO/TS 14071:2016

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 14071:2023
40.20 Начало на обществено допитване
2.11.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN ISO 14071 IDENTICAL

Въвежда ISO/DIS 14071 IDENTICAL

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход