Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Колекция Стандарти за медицински изделия

Колекция Стандарти за медицински изделия (основен стандарт ISO 13485)

Collection Standards on medical devices

Главна информация

60.60     19.12.2022 г.

BDS

ТК-87

Нито един от другите типове

български   английски  

Купи

Действащ

Обект и област на приложение

Предлаганата колекция включва най-търсените и широко приложими стандарти за медицински изделия. Три от тях - БДС EN ISO 13485:2016, БДС EN ISO 14971:2020 и БДС EN ISO 15223-1:2021 - са хармонизирани по Регламент (ЕС) 2017/745 за медицинските изделия и Регламент (ЕС) 2017/746 за медицинските изделия за инвитро диагностика.
Стандартите от колекцията се ползват със значителен международен успех и представляват доказана рамка за изискванията, свързани с управлението на качеството на медицинските изделия. Те определят процеса на управление на риска през всички етапи от жизнения цикъл на медицинското изделие; символите, използвани в предоставяната информация от производителя; и изисквания за информация, предоставена от производителя на медицински изделия.
Колекцията включва следните стандарти и стандартизационни документи:
1. БДС EN ISO 13485:2016 Медицински изделия. Системи за управление на качеството. Изисквания за целите на нормативните актове (ISO 13485:2016) (на български език);
2. БДС EN ISO 13485:2016/A11:2022 Медицински изделия. Системи за управление на качеството. Изисквания за целите на нормативните актове (ISO 13485:2016) (на български език);
3. БДС EN ISO 13485:2016/AC:2018 Медицински изделия. Системи за управление на качеството. Изисквания за целите на нормативните актове (ISO 13485:2016) (на английски език);
4. БДС EN ISO 15223-1:2021 Медицински изделия. Означения, използвани в информацията, предоставяна от производителя. Част 1: Общи изисквания (ISO 15223-1:2021) (на български език);
5. БДС EN ISO 20417:2021 Медицински изделия. Информация, която се предоставя от производителя (ISO 20417:2021) (на български език);
6. БДС EN ISO 14971:2020 Медицински изделия. Прилагане на управлението на риска при медицински изделия (ISO 14971:2019) (на български език);
7. БДС EN ISO 14971:2019/A11:2022 Медицински изделия. Прилагане на управлението на риска при медицински изделия (ISO 14971:2019) (на български език);
8. СД CEN ISO/TR 24971:2020 Медицински изделия. Ръководство за прилагането на ISO 14971 (ISO/TR 24971:2020) (на английски език).
Тази колекция Ви дава 54 % отстъпка спрямо закупуването на стандартите поотделно.
Клиентите, закупили колекцията, ползват отстъпка при закупуване на следните издания:
1. БДС EN ISO 14155:2020 Клинично изпитване на медицински изделия върху хора. Добра клинична практика (ISO 14155:2020) – 10% от цената на стандарта, за членовете отстъпката е 30%.
2. Ръководство ISO 13485:2016 Медицински изделия. Практическо ръководство – 10% от цената на ръководството.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
Колекция Стандарти за медицински изделия
60.60 Публикуван стандарт
19.12.2022 г.