Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 10179:2023

Химичен анализ на желязосъдържащи материали. Определяне на азот (следи) в стомани. Спектрофотометричен метод

Steels - Determination of nitrogen (trace amounts) - Spectrophotometric method

Главна информация

40.60     24.08.2023 г.

BDS

ТК-17

Европейски стандарт

77.040.30  

Обект и област на приложение

Този документ специфицира метод за спектрофотометрично определяне на азот в стомани.
Методът първоначално е предназначен за определяне на общ азот в нелегирани стомани с много малко азот. Все пак, той може да се използва железно сплави с много малко азот, който е разтворим в солна киселина, при положение, че не е в киселиноустойчива форма от силициев нитрид. Този високоустойчив нитрид е бил открит само в проби от силициеви стомани, произведени без алуминиева добавка и само в листов материал.
Методът е приложим за съдържание на азот от 0,0005 %(по маса) до 0,005 % (по маса).

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 10179:2000

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 10179:2023
40.60 Край на общественото допитване
24.08.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 10179 IDENTICAL