Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 10178:2023

Химичен анализ на желязосъдържащи материали. Определяне на ниобий в стомани. Спектрофотометричен метод

Steels - Determination of niobium - Spectrophotometric method

Главна информация

40.60     24.08.2023 г.

BDS

ТК-17

Европейски стандарт

77.040.30  

Обект и област на приложение

Този документ специфицира метод за спектрофотометрично определяне на ниобий в стомани.
Методът е приложим за всички видове стомани със съдържание на ниобий до 1,3 % (m/m), с най-малка граница на откриване 0,002 % (m/m).

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 10178:2000

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 10178:2023
40.60 Край на общественото допитване
24.08.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 10178 IDENTICAL