Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 10188:2023

Химичен анализ на желязосъдържащи материали. Определяне на хром в стомана и чугун. Пламъчен атомно-абсорбционен спектрометричен метод

Steels and cast irons - Determination of chromium content - Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS)

Главна информация

40.60     24.08.2023 г.

BDS

ТК-17

Европейски стандарт

77.040.30  

Обект и област на приложение

Този документ специфицира пламъчен атомно-абсорбционен спектрометричен метод (FAAS) за определяне на съдържанието на хром в стомани и чугуни.
Методът е приложим за нелегирани и нисколегирани стомани и чугуни със съдържание на хром между 0,002 % (по маса) до 2,0 % (по маса).
Методът може да се адаптира към по-ниско или по-високо съдържание на хром чрез промяна на пробата или процеса на разреждане, при условие че критериите в 6.3.2 и 6.3.3 все още са изпълнени.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 10188:2000

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 10188:2023
40.60 Край на общественото допитване
24.08.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 10188 IDENTICAL