Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN ISO 5842:2023

Прахова металургия. Горещо изостатично пресоване. Откриване на аргон с използване на методи за газова хроматография и масова спектрометрия

Powder metallurgy - Hot isostatic pressing - Argon detection using gas chromatography and mass spectrometry techniques (ISO 5842:2022)

Главна информация

40.20     2.03.2023 г.

40.60    11.05.2023 г.

BDS

ЕРГ 1

Европейски стандарт

77.160  

Обект и област на приложение

Този документ специфицира метод за газова хроматография и масова спектрометрия за откриване на наличието на аргон в компоненти, произведени от метален прах, консолидирани чрез горещо изостатично пресоване.

Този документ специфицира калибрирането и функционално изпитване на обхванатото оборудване. Той също така определя методите за вземане на проби, подготовката на пробите и процедурата за изпитване на пробите на PM HIP компоненти за откриване на наличието на аргон.

Компонентите, произведени чрез добавъчно производство, не са обхванати от този документ.

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 5842:2023
40.20 Начало на обществено допитване
2.03.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN ISO 5842 IDENTICAL

Въвежда ISO 5842:2022 IDENTICAL

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход