Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN IEC 60079-18:2022

Експлозивни атмосфери. Част 18: Защита на съоръжения чрез капсуловане, вид "m"

Explosive atmospheres - Part 18: Equipment protection by encapsulation "m"

Главна информация

10.99     5.12.2022 г.

20.60    22.05.2023 г.

BDS

ТК-38

Европейски стандарт

29.260.20  

Обект и област на приложение

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/34/EU

Съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера

2008/68/EC

Вътрешен превоз на опасни товари

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60079-18:2015

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60079-18:2015/A1:2018

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60079-18:2015/AC:2018-09:2018

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 60079-18:2022
10.99 Прието предложение за нов проект
5.12.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN IEC 60079-18 IDENTICAL

Въвежда IEC 60079-18 ED5 IDENTICAL