Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN IEC 60255-24:2022

Измервателни релета и защитни съоръжения. Част 24: Общ формат за обмен на текущи данни (COMTRADE) за енергийни системи

Measuring relays and protection equipment - Part 24: Common format for transient data exchange (COMTRADE) for power systems

Главна информация

10.99     5.12.2022 г.

20.60    22.05.2023 г.

BDS

ТК-79

Европейски стандарт

29.120.70  

Обект и област на приложение

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 60255-24:2022
10.99 Прието предложение за нов проект
5.12.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN IEC 60255-24 IDENTICAL

Въвежда IEC 60255-24 ED3 IDENTICAL