Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 16211:2023

Вентилация на сгради. Измерване на дебита на въздуха на място. Методи

Ventilation for buildings - Measurement of air flow rates on site - Methods

Главна информация

40.20     9.03.2023 г.

40.60    18.05.2023 г.

BDS

ТК-41

Европейски стандарт

17.120.10     91.140.30  

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя опростени методи за измерване на дебита на въздуха на място. Той предоставя описание на методите за определяне на въздушния поток и как се извършват измерванията в границите на приетите неопределености на метода.
Един метод за измерване представлява да се направят измервания на скоростта в определени точки в напречно сечение на въздуховода, за да се получи въздушният дебит. Този опростен метод е алтернатива на метода, описан в ISO 3966 и EN 12599. Този европейски стандарт изисква да бъдат изпълнени определени условия за измерване (дължина на прав участък на въздуховода и равномерен профил на скорост), за да се постигнат предвидените неопределености на измерване по опростения метод.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 16211:2015

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 16211:2023
40.20 Начало на обществено допитване
9.03.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 16211 IDENTICAL

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход