Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prСД CEN/TS 1566-2:2023

Пластмасови тръбопроводни системи за канализация (ниска и висока температура) в сгради. Хлориран поли(винил)хлорид (PVC-C). Част 2: Oценяване на съответствието

Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) - Part 2: Assessment of conformity

Главна информация

60.55     4.09.2023 г.

60.60   

BDS

ТК-81

Техническа спецификация

23.040.20     91.140.80  

Обект и област на приложение

Тази техническа спецификация дава указания за оценяване на съответствието на материали (съединения/формулации), продукти и възли в съответствие с EN 1566 1, предназначени за включване в плана за качество на производителя като част от системата за управление на качеството и за създаване на процедури за сертифициране от трета страна.
ЗАБЕЛЕЖКА 1 Препоръчва се системата за управление на качеството да съответства на съответните изисквания на EN ISO 9001 [1] или да е не по-малко строга от тях.
ЗАБЕЛЕЖКА 2 Ако се включва сертифициране от трета страна, се препоръчва сертифициращият орган да е акредитиран съгласно EN 45011 [2], EN 45012 [3] или EN ISO/IEC 17021 [4], както е приложимо.
ЗАБЕЛЕЖКА 3 В помощ на читателя в приложение А е дадена основна матрица за изпитване.
Във връзка с EN 1566 1 настоящият документ е приложим за тръбопроводни системи с плътни стени, изработени от хлориран поли(винилхлорид) (PVC C), предназначени да бъдат използвани за следните цели:
- за системи за отвеждане на почвата и отпадъците (ниско и високотемпературни) вътре в сградите (код на областта на приложение "В");
- за системи за отвеждане на отпадъци от почвата (ниско и високотемпературни), както вътре в сградите, така и вкопани в земята в рамките на строителната конструкция (код на зоната на приложение "BD").
ЗАБЕЛЕЖКА 4 Това е отразено в маркировката на продуктите с "B" или "BD".

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
СД CEN/TS 1566-2:2015

СЕГА

ПРОЕКТ
prСД CEN/TS 1566-2:2023
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
4.09.2023 г.

Свързан проект

Въвежда CEN/TS 1566-2:2023 IDENTICAL