Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 17955:2023

Промишлена арматура. Функционална безопасност на предпазни клапани и задвижващи механизми

Industrial valves - Functional safety of safety-related valves and actuators

Главна информация

40.60     20.04.2023 г.

BDS

ТК-104

Европейски стандарт

23.060.01  

Обект и област на приложение

Този стандарт определя процедури и методи, с които всички съответни механични компоненти на автоматизирани индустриални вентилни пакети, които се използват като крайни елементи в система с инструменти за безопасност, могат да бъдат оценени съгласно правилата на EN 61508, части 1, 2, 4, 6 и 7, за да ги интегрира в система с инструменти за безопасност (SIS). Той предоставя метод за определяне на всички съответни фактори, свързани с продукта, които да бъдат напълно взети предвид и по този начин да отговарят на специфичните нужди на потребителите на продукта.
Основната предпоставка за прилагането на този стандарт е, че предвидената употреба е известна. Този стандарт описва система за избягване на системни грешки, съответстващи на целевото ниво на пълнота на безопасността.
Стандартът се прилага за автоматизирани индустриални вентилни пакети, които се използват като крайни елементи в система с инструменти за безопасност. Може да се прилага към отделни компоненти (напр. клапан, задвижващ механизъм или механични части на електромагнитни вентили) или към комплекти от няколко компоненти и свързващи се части (напр. зъбни колела, адаптери, скоби и др.). Електрическите, електронните или програмируемите електронни части трябва да бъдат оценени съгласно EN 61508.
Този стандарт не се прилага за:
• Ръчно управлявани вентили,
• Компоненти в системи за безопасност или устройства за намаляване на риска, които не са оценени и експлоатирани в съответствие с принципите на функционална безопасност. (Напр. автоматични предпазни клапани като предпазни клапани).
Описаните методи могат да се използват и за други механични компоненти в крайния елемент на системата с инструменти за безопасност, ако приложимостта е потвърдена от подходящи експертни познания. (Напр. амортисьори, спирачки, съединители, …).

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 17955:2023
40.60 Край на общественото допитване
20.04.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 17955 IDENTICAL