Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 17956:2022

Отоплителни системи и системи за водно охлаждане в сгради. Енергийна ефективност на промишлени и технически инсталации. Топлоизолация

Heating systems and water based cooling systems in buildings - Energy efficiency classes for technical insulation systems - Calculation method and applications

Главна информация

40.20     23.02.2023 г.

40.60    4.05.2023 г.

BDS

ТК-41

Европейски стандарт

91.120.10     91.140.10     91.140.30  

Обект и област на приложение

Този стандарт обхваща топлоизолации на работни инсталации за сградни услуги и в промишлеността, като тръби, въздуховоди, съдове, апарати и машини, опори и други топлинни мостове. Той предоставя процедури за:
• определяне на дебелината на екологичния изолационен слой
• класификация на компонентите (повърхности, тръби, вградени компоненти, топлинни мостове) по отношение на класовете на енергийна ефективност
• обща оценка на топлоизолациите на работните инсталации
Този европейски стандарт стандартизира класификацията на енергийно ефективна изолация за техническо оборудване в сградите и промишлиността и улеснява сътрудничеството на участващите страни, когато трябва да се монтират енергийно ефективни изолационни системи: Планиращият инсталацията трябва да гарантира, че пространствените условия позволяват енергийно-ефективен дизайн, който след това може да бъде изпълнен с помощта на подходящи тръбни и инсталационни компоненти и необходимата дебелина на изолацията. Изпълнителят на изолацията е отговорен за оразмеряването и правилното изпълнение на изолацията.

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 17956:2022
40.20 Начало на обществено допитване
23.02.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 17956 IDENTICAL

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход