Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 2002-001:2022

Авиационна и космическа техника. Метални материали. Методи за изпитване. Част 1: Изпитване на опън при температурата на околната среда

Aerospace series - Metallic materials - Test methods - Part 1: Tensile testing at ambient temperature

Главна информация

10.99     28.11.2022 г.

20.60    8.03.2023 г.

BDS

ТК-0/ПС-36

Европейски стандарт

Обект и област на приложение

Този стандарт специфицира изискванията за изпитване на опън на метални материали при температура на околната среда за космически приложения.
Той се прилага, когато е позован в техническа спецификация на EN или стандарт за материали, освен ако не е специфицирано друго в чертежа, поръчката или графика за контрол.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 2002-001:2006

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 2002-001:2022
10.99 Прието предложение за нов проект
28.11.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 2002-001 IDENTICAL