Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN ISO 13920 rev:2022

Заваряване. Общи допустими отклонения за заварени конструкции. Размери за дължините и ъглите. Форма и положение

Welding - General tolerances for welded constructions - Dimensions for lengths and angles - Shape and position

Главна информация

45.99     2.12.2022 г.

50.20    10.03.2023 г.

BDS

ТК-30

Европейски стандарт

25.160.10     17.040.10  

Обект и област на приложение

Определя общи допустими отклонения за линейни и ъглови размери и за форма и положение на заварени конструкции в четири класа, които се основават на обичайната цехова точност. Основният критерий за избор на определен клас трябва да бъдат функционалните изисквания.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 13920:2006

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 13920 rev:2022
45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване
2.12.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN ISO 13920 rev IDENTICAL

Въвежда ISO/FDIS 13920 IDENTICAL