Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 12077-2:2023

Безопасност на кранове. Изисквания за опазване на здравето и за безопасност. Част 2: Ограничителни и индикаторни устройства

Cranes safety - Requirements for health and safety - Part 2: Limiting and indicating devices

Главна информация

40.20     3.08.2023 г.

40.60    12.10.2023 г.

BDS

ТК-31

Европейски стандарт

53.020.20  

Обект и област на приложение

Този документ определя общите изисквания за ограничителни и индикаторни устройства, използвани в кранове. Тези устройства ограничават работата или предоставят информация за работата на оператора или на други лица. Специфичните изисквания за конкретни видове кранове са дадени в съответния европейски стандарт за конкретния вид кран.
Този документ не обхваща монтиране, демонтиране или промяна на конфигурацията на кран.
Опасностите, обхванати от този документ, са посочени в приложение A.
Този документ се отнася за кранове, които са произведени след датата на озобряване от CEN на този документ.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2006/42/EC

Машини

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12077-2:1998+A1:2008

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12077-2:2023
40.20 Начало на обществено допитване
3.08.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 12077-2 IDENTICAL

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход