Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

СД CLC/TS 50600-5-1:2023

Информационни технологии. Съоръжения и инфраструктура на центрове за данни. Част 5-1: Модел на зрялост за управление на енергията и устойчивостта на околната среда

Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 5-1: Maturity Model for Energy Management and Environmental Sustainability
15.11.2023 г.

Главна информация

60.60     15.11.2023 г.

BDS

ТК-57

Техническа спецификация

35.020     35.110     35.160  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ предоставя модел на зрялост, насочен към въздействието върху околната среда (енергийно управление и устойчивост на околната среда) от съоръженията, инфраструктурите и оборудването за информационни и комуникационни технологии (ИКТ), какъвто се разполага в центъра за данни.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
СД CLC/TS 50600-5-1:2022

ОТМЕНЕН
СД CLC/TR 50600-99-1:2022

ОТМЕНЕН
СД CLC/TR 50600-99-2:2022

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
СД CLC/TS 50600-5-1:2023
60.60 Публикуван стандарт
15.11.2023 г.

Свързан проект

Въвежда CLC/TS 50600-5-1:2023 IDENTICAL