Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN ISO 13802 rev:2022

Пластмаси. Проверка на махалото на машини за изпитване на якост на удар. Изпитване на якост на удар по Charpy, по Izod и при опън

Plastics — Verification of pendulum impact-testing machines — Charpy, Izod and tensile impact-testing

Главна информация

10.99     8.11.2022 г.

20.60    24.04.2023 г.

BDS

ТК-81

Европейски стандарт

83.200  

Обект и област на приложение

ISO 13802:2015 определя честотата и методите за проверка на машини за изпитване на удар с махало, използвани за изпитването на удар по Charpy, изпитването на удар по Izod и изпитването на удат при опън, описани съответно в ISO 179-1, ISO 180 и ISO 8256. Проверката на машини за удар с измервателни уреди е обхваната дотолкова, доколкото геометричните и физичните свойства на машините с измервателни уреди са идентични с тези на машините без измервателни уреди. Проверката на силата/работата на уредите не е обхваната от този международен стандарт.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 13802:2015

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 13802 rev:2022
10.99 Прието предложение за нов проект
8.11.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN ISO 13802 rev IDENTICAL

Въвежда ISO/CD 13802 IDENTICAL