Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 12259-15:2023

Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на спринклери и инсталации за разпръскване на вода. Част 15: Спринклери за разпръскване на вода с k-фактор най-малко K160, спринклери с разширено покритие с най-малко K80 и спринклери с режим на управление за специални приложения

Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray systems - Part 15: Spray pattern sprinklers with a k-factor of at least K160, extended coverage sprinklers of at least K80 and control mode special application sprinklers

Главна информация

40.60     10.08.2023 г.

BDS

ТК-1

Европейски стандарт

13.220.20  

Обект и област на приложение

Този документ специфицира изисквания и методи за изпитване на спринклери за разпръскване на вода с k-фактор най-малко K160, спринклери с разширено покритие (ЕС) с най-малко K80, спринклери с разширено покритие (ЕСS) с най-малко K200 и спринклери с режим на управление за специални приложения (CMSA) спринклери с всички k-фактори.
Този документ не се прилага за скрити, конвенционални, с плоско пръскане, промивни и вградени спринклери.

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12259-15:2023
40.60 Край на общественото допитване
10.08.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 12259-15 IDENTICAL