Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN ISO 5754 rev:2022

Спечени метални материали с изключение на твърди сплави. Пробни тела без надрез за изпитване на удар

Sintered metal materials, excluding hardmetals — Unnotched impact test piece

Главна информация

10.99     2.11.2022 г.

20.60    24.04.2023 г.

BDS

ЕРГ 1

Европейски стандарт

77.040.10     77.160  

Обект и област на приложение

ISO 5754 специфицира размерите на пробно тяло без надрез от спечени метални материали. Пробното тяло може да бъде получено директно чрез пресоване и спичане или чрез механична обработка на спечена част.
ISO 5754 се прилага за всички спечени метали и сплави, с изключение на твърдите сплави. За някои материали, обаче (например материали с ниска порестост или материали с висока пластичност), може да е по-подходящо да се използва пробно тяло с надрез, което в този случай ще даде резултати с по-малко разсейване. (В този случай виж ISO 148-1.)
ЗАБЕЛЕЖКА За порести спечени материали, резултатите, получени от изпитвания на удар, не са непременно много точни в сравнение с резултатите, получени от изпитвания върху плътни метали.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 5754:2018

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 5754 rev:2022
10.99 Прието предложение за нов проект
2.11.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN ISO 5754 rev IDENTICAL

Въвежда ISO/FDIS 5754 IDENTICAL