Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 4491-1:2023

Метални прахове. Определяне съдържанието на кислород чрез редукционни методи. Част 1: Общи насоки (ISO 4491-1:2023)

Metallic powders - Determination of oxygen content by reduction methods - Part 1: General guidelines (ISO 4491-1:2023)
14.08.2023 г.

Главна информация

60.60     14.08.2023 г.

BDS

ЕРГ 1

Европейски стандарт

77.160  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Дава някои препоръки за правилно тълкуване на получените резултати. Методите за изпитване са приложими общо за всички метални прахове, сплави, карбиди и техни смеси. Съставките на праха трябва да са нелетливи и без лубрикант или органично свързващо вещество. Ограниченията на методите, които зависят от естеството на анализирания метал, се разглеждат в точка 4.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 24491-1:2000

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 4491-1:2023
60.60 Публикуван стандарт
14.08.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 4491-1:2023 IDENTICAL

Въвежда ISO 4491-1:2023 IDENTICAL