Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN IEC 61557-10:2022

Електрическа безопасност на разпределителни системи за ниско напрежение до 1000 V променливо напрежение и 1500 V постоянно напрежение. Уреди за изпитване, измерване или мониторинг и контрол на защитни мерки. Част 10: Комбинирани измервателни устройства (IEC 61557-10:2022)

ELECTRICAL SAFETY IN LOW VOLTAGE DISTRIBUTION SYSTEM UP TO 1 000 V AC AND 1 500 V DC – EQUIPMENT FOR TESTING, MEASURING OR MONITORING OF PROTECTIVE MEASURES – Part 10: Combined measuring equipment

Главна информация

10.99     31.10.2022 г.

20.60    17.04.2023 г.

BDS

ТК-0/ПС-19

Европейски стандарт

17.220.20     29.080.01     29.240.01  

Обект и област на приложение

IEC 61557-10:2022 определя изискванията за комбинирано измерване на оборудване, което съчетава в една част апарати, няколко измервателни функции или методи за изпитване, измерване или мониторинг съгласно съответните части на IEC 61557. Това второ издание отменя и заменя първото издание публикувано през 2000 г. Това издание представлява техническо преразглеждане. (електрическа безопасност, комбинирани средства за измерване и изпитване, измерване или мониторинг на защитните мерки)

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/35/EU

Електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 61557-10:2013

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 61557-10:2022
10.99 Прието предложение за нов проект
31.10.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN IEC 61557-10 IDENTICAL

Въвежда IEC 61557-10 ED3 IDENTICAL