Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 15167-2:2023

Смляна гранулирана доменна шлака за използване в бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 2: Оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели

Ground granulated blast furnace slag for use in concrete, mortar and grout - Part 2: Assessment and verification of constancy of performance

Главна информация

40.20     13.04.2023 г.

40.60    22.06.2023 г.

BDS

ТК-5

Европейски стандарт

91.100.15  

Обект и област на приложение

В този европейски стандарт е специфицирана схема за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели (AVCP) на смляна гранулирана доменна шлака, включително сертификация на постоянството на експлоатационните показатели.
В документа са дадени технически правила за производствения контрол, за последващото изпитване на проби, взети в производственото предприятие (изпитване за самоконтрол), и за оценяването на експлоатационните показатели на смляна гранулирана доменна шлака, включващо първоначална проверка на производственото предприятие и на производствения контрол, както и изпитване на проби при одит. В него също са дадени правила за действия, които да се предприемат в случаите на несъответствие, и изискванията към центровете за експедиция.
Този документ е свързан с приложение ZA на европейския стандарт за гранулирана доменна шлака EN 15167-1:2006.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 15167-2:2006

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 15167-2:2023
40.20 Начало на обществено допитване
13.04.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 15167-2 IDENTICAL

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход