Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN IEC 60601-2-92:2022

Електромедицински апарати. Част 2-XX: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на апарати за лъчетерапия, въз основа на изображение, базирано на MRI, за използване с електронни ускорители

Medical electrical equipment - Part 2-XX: Particular requirements for the basic safety and essential performance of MRI based image guided radiotherapy equipment for use with electron accelerators

Главна информация

10.99     24.10.2022 г.

20.60    10.04.2023 г.

BDS

ТК-87

Европейски стандарт

11.040.01     11.040.55  

Обект и област на приложение

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 60601-2-92:2022
10.99 Прието предложение за нов проект
24.10.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN IEC 60601-2-92 IDENTICAL

Въвежда IEC 60601-2-92 ED1 IDENTICAL