Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1991-1-8:2022

Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-8: Въздействия от вълни и течения върху брегови конструкции

Eurocode 1 - Actions on structures - Part 1-8: Actions from waves and currents on coastal structures

Главна информация

30.99     4.09.2023 г.

40.10    12.10.2023 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

Обект и област на приложение

EN 1991-1-8 дава принципи и правила за определяне на стойностите на въздействия от вълни и течения върху строителни конструкции и съоръжения в крайбрежни зони/области.
Този документ описва принципите за дефиниране на проектни условия в морето, включително вариации на проектното водно ниво за конструкции в крайбрежни зони.
Този документ описва принципите за определяне на въздействия от вълни и течения за следните типове крайбрежни конструкции:
- неподвижни конструкции;
- цилиндрични конструкции;
- окачени платформи;
- подводни тръбопроводи;
- вълноломи;
- насипни вълноломи;
- вертикални челни вълноломи;
- композитни вълноломи;
- отражателни екрани;
- плаващи вълноломи;
- крайбрежни насипи;
- подпорни стени;
- диги;
- постоянно закотвени плаващи конструкции.
За плаващи конструкции обикновено са необходими допълнителни указания за:
- плаващи платформи, свързани с добив и преработка на гази и нефт;
- плаващи платформи за възобновяеми енергийни източници.

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1991-1-8:2022
30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване
4.09.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 1991-1-8 IDENTICAL