Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1995-3:2023

Еврокод 5. Проектиране на дървени конструкции. Част 3: Изпълнение

Eurocode 5 - Design of timber structures - Part 3: Execution

Главна информация

40.20     14.09.2023 г.

40.60    21.12.2023 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.010.30     91.080.20  

Обект и област на приложение

EN 1995-3 дава минималните изисквания за производство, сглобяване и монтаж на дървени конструкции (сгради и мостове), проектирани в съответствие с EN 1995, като така се осигурява, че построеното осигурява изпълнението на изискванията за механично съпротивление, възможност за обслужване, дълготрайност и поведение при пожар.
EN 1995-3 включва минимални изисквания за контрол на влагата по време на изпълнение и всички защитни детайли по време на изпълнение, необходими за осигуряване на дълготрайност и пожароустойчивост.
EN 1995-3 дава указания относно изработката и геометричните отклонения по време на изпълнение.
EN 1995-3 разчита на спецификацията за изпълнение, посочваща всички специфични изисквания, свързани с конкретната конструкция.
EN 1995-3 не обхваща:
а) Правила за проектиране и детайлизиране;
b) Вторични елементи, които не са проектирани съгласно EN 1995, напр. покривни ребра и опори за облицовка;
c) Временни съоръжения(като кофраж, скеле, подпори и др.);
d) Спецификация, производство и съответствие на дървените елементи в съответствие с европейските технически продуктови спецификации.
е) Допустими геометрични отклонения, необходими за външен вид, топло- или звукоизолация;
f) Договорни положения, отговорности на различните страни, изисквания за компетентност или степен на независимост на персонала, извършващ проверката;
g) Здраве и безопасност по време на изпълнение.

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1995-3:2023
40.20 Начало на обществено допитване
14.09.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 1995-3 IDENTICAL

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход