Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1995-3:2023

Еврокод 5. Проектиране на дървени конструкции. Част 3: Правила за изпълнение

Eurocode 5 - Design of timber structures Part 3: Execution

Главна информация

20.60     3.02.2023 г.

30.99    31.05.2023 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

Обект и област на приложение

EN 1995-3 дава минималните изисквания за производство, сглобяване и издигане на дървени конструкции (сгради и мостове), проектирани в съответствие с EN 1995, като така се осигурява, че построеното осигурява изпълнението на изискванията за механично съпротивление, възможност за обслужване, дълготрайност и покриване изискванията за поведение при пожар.

EN 1995-3 включва минимални изисквания за контрол на влагата по време на изпълнение и всички защитни детайли по време на изпълнение, необходими за осигуряване на издръжливост и пожароустойчивост.

EN 1995-3 дава насоки относно изработката и геометричните отклонения по време на изпълнение.

EN 1995-3 разчита на спецификацията за изпълнение, посочваща всички специфични изисквания, свързани с конкретната конструкция.

EN 1995-3 не обхваща:
а) Правила за проектиране и детайлизиране;
b) Вторични елементи, които не са проектирани съгласно EN 1995, напр. покривни летви и опори за облицовка;
c) Временни работи (като кофраж, скеле, подпори и др.);
d) Спецификация, производство и съответствие на дървените елементи в съответствие с европейските технически спецификации на продукта.
д) Допустими геометрични отклонения, необходими за външен вид, топло- или звукоизолация;
f) Договорни положения, отговорности на различните страни, изисквания за компетентност или степен на
независимост на персонала, извършващ проверката)
g) Здраве и безопасност по време на изпълнение

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1995-3:2023
20.60 Край на периода за коментари
3.02.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 1995-3 IDENTICAL