Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС ISO/IEC 27001:2022

Сигурност на информацията, киберсигурност и защита на поверителността. Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания (ISO/IEC 27001:2022)

Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements
15.11.2022 г.

Главна информация

60.60     15.11.2022 г.

януари 2024

BDS

ТК-57

Международен стандарт

35.030     03.100.70  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя изискванията за създаване, внедряване, поддържане и непрекъснато подобряване на системата за управление на сигурността на информацията (СУСИ) в контекста на организацията. Този документ също така включва изисквания за оценка и третиране на рисковете за сигурността на информацията, съобразени с нуждите на организацията. Изискванията, посочени в този документ, са общи и са предназначени да бъдат приложими за всички организации, независимо от вида, размера или естеството. Изключването на някое от изискванията, посочени в клаузи 4 до 10, не е приемливо, когато дадена организация твърди, че е в съответствие с този документ.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС ISO/IEC 27001:2014

ОТМЕНЕН
БДС ISO/IEC 27001:2013/Cor. 1:2016

ОТМЕНЕН
БДС ISO/IEC 27001:2013/Cor. 2:2016

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС ISO/IEC 27001:2022
60.60 Публикуван стандарт
15.11.2022 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO/IEC 27001:2023

Свързан проект

Въвежда ISO/IEC 27001:2022 IDENTICAL