Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 13341 rev:2022

Термопластични статични резервоари за надземно съхранение на течни горива при атмосферно налягане. Характеристики на продукта и методи за изпитване

Static thermoplastic tanks for above ground storage of liquid fuels at atmospheric pressure - Product characteristics and test methods

Главна информация

10.99     13.10.2022 г.

20.60    28.01.2023 г.

BDS

ТК-81

Европейски стандарт

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя процесури за оцняване и проверка на посточнството на експлоатационни характеристики на статични термопластични резервоари относно техните характеристики . Резервоарите са предназначени да се използват за вътрешни и/или външни инсталации, за надземно съхранение на горива.
Този европейски стандарт се отнася за следните статични термопластични резервоари, със или без фабрично монтирано усилване, които са изработени от:
 формован чрез раздуване полиетилен (BM), или
 ротационно формован полиетилен (RM), или
 ротационно формован анионно полимеризиран полиамид 6 (PA).
По отношение на предвидената употреба, този европейски стандарт обхваща следните горива:
 керосин,
 нафта за отопление,
 дизел,
 биогорива.
изискванията за материали, физични свойства и характеристики на единични, формувани чрез раздуване и ротационно формувани резервоари от полиетилен, или от полиамид 6 (получен чрез анионна полимеризация), със или без усилватели за надземно съхраняване на гориво за битово отопление, керосин и дизелови горива.
Този европейски стандарт се отнася за статични резервоари, формовани чрез раздуване и ротационно формовани от полиетилен и ротационно формовани резервоари, изработени от получен чрез анионна полимеризация полиамид 6 с максимален капацитет на пълнене (виж 3.5) от 400 l до и включително 10 000 l.
Този европейски стандарт не се отнася за:
а) статични термопластични резервоари (формовани чрез издухване и ротационно формоване), произведени с използване на рециклиран термопластичен материал (виж 3.6),
б) ротационно формовани статични термопластични резервоари, произведени с помощта на повторно смилане на термопластичен материал (виж 3.7),
в) формовани чрез раздуване статични термопластични резервоари, произведени с използване на повече от 50 % повторно смлян термопластичен материал (виж 3.8),
г) статични термопластични резервоари, които са предназначени да се използват за транспортиране и разпределение на горива или газове, или резервоари за съхранение на газ.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13341:2005+A1:2011

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 13341 rev:2022
10.99 Прието предложение за нов проект
13.10.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 13341 rev IDENTICAL