Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1998-1-2:2023

Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 1-2: Сгради

Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance - Part 1-2: Buildings

Главна информация

30.99     22.03.2023 г.

40.10    20.04.2023 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

Обект и област на приложение

EN 1998-1-2 е приложим за проектиране и проверка на нови сгради и временни конструкции в сеизмични райони.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1998-1:2005

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1998-1-2:2023
30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване
22.03.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 1998-1-2 rev IDENTICAL