Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN ISO/IEC 2382-37:2023

Системи за обработка на информация. Речник. Част 37: Биометрия (ISO/IEC 2382-37:2022)

Information technology - Vocabulary - Part 37: Biometrics (ISO/IEC 2382-37:2022)

Главна информация

40.20     27.04.2023 г.

40.60    6.07.2023 г.

BDS

ТК-57

Европейски стандарт

35.020     01.040.35     35.240.15  

Обект и област на приложение

Този документ установява систематично описание на концепциите в областта на биометричните данни, отнасящи се до разпознаването на човешки същества, и съгласува използваните вариантни термини в съществуващи биометрични стандарти с предпочитаните термини, като по този начин изяснява използването на термини в тази област.
От обхвата на този документ са изключени концепции (представени с термини) от информационните технологии, разпознаването на образи, биологията, математиката и др. Биометрията използва такива области на знанието като основа.
По принцип термините, специфични за режима, са извън обхвата на този документ.
Думите с удебелен шрифт са дефинирани в този документ. Думите, които не са удебелени, трябва да се разбират в техния естествен езиков смисъл. Органът за използване на термини на естествен език в този документ е Краткият Оксфордски английски речник (COD), Thumb Index Edition (десето издание, преработено, 2002 г.). Думите, използвани в смисъла на техния естествен език, се считат за извън обхвата на по-нататъшното дефиниране в този документ.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 17054:2019

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO/IEC 2382-37:2023
40.20 Начало на обществено допитване
27.04.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN ISO/IEC 2382-37 IDENTICAL

Въвежда ISO/IEC 2382-37:2022 IDENTICAL

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход