Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN ISO/IEC 2382-37:2023

Системи за обработка на информация. Речник. Част 37: Биометрия (ISO/IEC 2382-37:2022)

Information technology — Vocabulary — Part 37: Biometrics

Главна информация

60.55     24.08.2023 г.

60.60   

BDS

ТК-57

Европейски стандарт

35.020     01.040.35     35.240.15  

Обект и област на приложение

Този документ установява систематично описание на концепциите в областта на биометричните данни, отнасящи се до разпознаването на човешки същества, и съгласува използваните вариантни термини в съществуващи биометрични стандарти с предпочитаните термини, като по този начин изяснява използването на термини в тази област.
От обхвата на този документ са изключени концепции (представени с термини) от информационните технологии, разпознаването на образи, биологията, математиката и др. Биометрията използва такива области на знанието като основа.
По принцип термините, специфични за режима, са извън обхвата на този документ.
Думите с удебелен шрифт са дефинирани в този документ. Думите, които не са удебелени, трябва да се разбират в техния естествен езиков смисъл. Органът за използване на термини на естествен език в този документ е Краткият Оксфордски английски речник (COD), Thumb Index Edition (десето издание, преработено, 2002 г.). Думите, използвани в смисъла на техния естествен език, се считат за извън обхвата на по-нататъшното дефиниране в този документ.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 17054:2019

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO/IEC 2382-37:2023
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
24.08.2023 г.

Свързан проект

Въвежда ISO/IEC 2382-37:2022 IDENTICAL

Въвежда EN ISO/IEC 2382-37:2023 IDENTICAL