Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 12082 rev:2023

Железопътна техника. Букси. Експлоатационни изпитвания

Railway applications - Axleboxes - Performance testing

Главна информация

20.60     5.01.2023 г.

30.99    30.05.2023 г.

BDS

ТК-70

Европейски стандарт

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя принципите и методите за изпитване на производителността на системата на подвижен лагер(и), корпус, уплътнение(я) и грес. Посочени са параметри за изпитване и минимални изисквания за експлоатация на превозни средства, движещи се на главни линии. Различни параметри на изпитване и изисквания за ефективност могат да бъдат избрани за превозни средства, движещи се в други мрежи (например градска железопътна линия). Този стандарт е разработен за извънбордови приложения, но може да се използва за превозни средства с други лагерни механизми (например: вътрешно приложение или единични колела). Той дава някои възможни примери, при които „последователно изпитване за ефективност“ разглежда широкия спектър от различни условия на обслужване в рамките на конкретно приложение или платформа на превозно средство. Той описва подробно изпитването за водонепропускливост и основните принципи и минималните изисквания за полево изпитване. Този европейски стандарт се прилага само за мостови кутии, оборудвани с търкалящи лагери и смазки съгласно EN 12080 и EN 12081.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2016/797/EU

Оперативна съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12082:2017+A1:2021

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12082 rev:2023
20.60 Край на периода за коментари
5.01.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 12082 rev IDENTICAL