Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN IEC 60079-15:2019/A11:2023

Експлозивни атмосфери. Част 15: Защита на съоръжения с вид защита "n"

Explosive atmospheres - Part 15: Equipment protection by type of protection "n"

Главна информация

40.60     30.06.2023 г.

BDS

ТК-38

Европейски стандарт

29.260.20  

Обект и област на приложение

Създаване на изменение за вписване на EN IEC 60079-15:2019 в Официалния вестник на Европейския съюз, чрез подаване на европейски елементи (приложение ZZ и приложение ZA)

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/34/EU

Съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN IEC 60079-15:2019

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 60079-15:2019/A11:2023
40.60 Край на общественото допитване
30.06.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN IEC 60079-15:2019/prAA IDENTICAL