Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 131-4:2020/prA1:2022

Стълби. Част 4: Единични или съставни стълби с шарнирно свързване

Ladders - Part 4: Single or multiple hinge-joint ladders

Главна информация

30.98     22.11.2023 г.

50.20    23.01.2024 г.

BDS

ТК-0/ПС-10

Европейски стандарт

Обект и област на приложение

Този документ специфицира изискванията изпитванията и маркировката на комбинирани сгъваеми стълби с един или няколко шарнира
Този документ не е приложим за шарнирно свързване за комбинирани и стоящи стълби,както са определени в EN 131-1.
Тази част от стандарта е предзначена да се използва заедно с EN 131-1, EN 131-2 и EN 131-3.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2001/95/EC

Обща безопасност на продуктите

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 131-4:2020

СЕГА

ИЗОСТАВЕН
prБДС EN 131-4:2020/prA1:2022
30.98 Отхвърлен проект
22.11.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN 131-4:2020/prA1 IDENTICAL