Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 12814-8 rev:2022

Изпитване на заварени съединения на термопластични полуготови продукти. Част 8: Изисквания

Testing of welded joints of thermoplastics semi-finished products - Part 8: Requirements

Главна информация

10.99     23.09.2022 г.

20.60    17.01.2023 г.

BDS

ТК-81

Европейски стандарт

Обект и област на приложение

Този документ предоставя изискванията за изпитванията, проведени върху заварени термопластични полуфабрикати.
Изборът на подходящ (и) метод (и) за изпитване се извършва в съответствие с конкретния тип и приложение на заварения продукт.
Резултатите от изпитването зависят от условията на производство на образеца за изпитване и от условията на изпитване. Следователно те могат да бъдат свързани само с поведението на продукта или могат да се използват само за проектиране на конструкция, ако условията за изпитване могат да бъдат свързани с условията на експлоатация.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12814-8:2021

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12814-8 rev:2022
10.99 Прието предложение за нов проект
23.09.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 12814-8 rev IDENTICAL