Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 10248-2:2023

Горещовалцувани стоманени шпунтови профили. Част 2: Допустими отклонения от формата и размерите

Hot rolled steel sheet piles - Part 2: Tolerances on dimensions and shape

Главна информация

40.60     13.04.2023 г.

BDS

ТК-17

Европейски стандарт

77.140.70  

Обект и област на приложение

Този документ специфицира допустимите отклонения от размерите, перпендикулярността на крайщата, праволинейността и масата на горещовалцувани стоманени шпунтови профили, които са определени в EN 10248-1.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 10248-2:2000

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 10248-2:2023
40.60 Край на общественото допитване
13.04.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 10248-2 IDENTICAL