Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

СД CEN/TR 10261:2023

Чугун и стомана. Европейски стандарти за определяне на химичния състав

Iron and steel - European standards for the determination of chemical composition
15.06.2023 г.

Главна информация

60.60     15.06.2023 г.

BDS

ТК-17

Технически доклад

77.040.30     77.140.01  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ изброява, в точка 4, европейските стандарти, които са налични за определяне на химичния състав на стомани и чугуни.
В точка 5 този документ предоставя подробности за обхвата на приложение и дава принципа за метода, описан във всеки стандарт.
Темите, които са в процес на разработване като европейски стандарти или като технически доклади на CEN от ECISS/TC 102, са налични на интернет страницата на CEN чрез следния линк: https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:22:0::::FSP_ORG_ID:733643&cs=123E58BF77E3DE921F548B80C5FF2E5D4.
В приложение А е даден списък на други европейски стандарти и технически доклади на CEN, приложими за определяне на химичния състав на стомани и чугуни.
В приложение В е даден списък на отменени Евронорми, заедно със съответните европейски стандарти, които ги отменят, ако има такива.
В приложение С е показано графично представяне на съдържанието на методите, изброени в този документ. Фигура С.1 дава съдържанието на референтните методи, фигура С.2 дава съдържанието на рутинните методи и фигура С.3 представя областта на приложение на всички описани методи.
В приложение D е представен триезичен ключ на абревиатурите, използвани във фигурите в приложение С.
ЗАБЕЛЕЖКА Три метода, приложими за анализ на някои феритни сплави, са изброени в приложение А.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
СД CEN/TR 10261:2019

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
СД CEN/TR 10261:2023
60.60 Публикуван стандарт
15.06.2023 г.

Свързан проект

Въвежда CEN/TR 10261:2023 IDENTICAL