Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1364-4 rev:2022

Изпитване на устойчивост на огън на неносещи елементи. Част 4: Окачени фасади. Конфигурация на частите

Fire resistance tests for non-loadbearing elements - Part 4: Curtain walling - Part configuration

Главна информация

10.99     21.09.2022 г.

20.60    1.01.2023 г.

BDS

ТК-1

Европейски стандарт

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт се отнася за метод за определяне на устойчивостта на огън на части на окачена фасада и на уплътнителя по периметъра. Той изследва устойчивостта на огън при излагане на въздействие на огън отвътре и отвън на:
- брюстунг-панела, т.е. висящ, стоящ или комбинация от тях;
- уплътнителя по периметъра;
- закрепването на рамкиращата система (анкърно закрепване), използвано за прикрепване на окачената фасада към подовия елемент;
- комбинации от тях.

Резултатите от изпитванията съгласно този стандарт формират основата за класификация на окачена фасада тип А (за определение виж 3.3).

За окачена фасада тип В (за определение виж 3.4) резултатите могат да бъдат използвани за определяне устойчивостта на огън на части на окачена фасада за разширяване на областта на приложение, когато предварително е изпитана съгласно EN 1364-3. При предвидена класификация EW, както и за ъглови/с фасети образци, би трябвало да се използва EN 1364-3.

Този европейски стандарт не обхваща фасади с двойна обшивка, системи за окончателна облицовка и фасадни системи със задно проветряване върху външни стени. Той не се занимава с поведението при реакция на огън на окачени фасади.

Този стандарт е предназначен да бъде използван заедно с EN 1363-1 и EN 1363-2, както и с EN 1364-3 за окачена фасада тип В.

ЗАБЕЛЕЖКА: Приложение А дава указания за принципите за изпитване на части на окачени фасади и за метода за изпитване.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1364-4:2014

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1364-4 rev:2022
10.99 Прието предложение за нов проект
21.09.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 1364-4 rev IDENTICAL