Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1995-1-2:2023

Еврокод 5: Проектиране на дървени конструкции. Част 1-2: Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар

Eurocode 5 - Design of timber structures - Part 1-2: Structural fire design

Главна информация

40.20     14.09.2023 г.

40.60    21.12.2023 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

13.220.50     91.010.30     91.080.20  

Подходящ за МСП

Обект и област на приложение

(1) Този документ се занимава с проектирането на дървени конструкции за извънредна ситуация на въздействие от пожар и е предназначен да се използва във връзка с EN 1995-1-1 и EN 1991-1-2. Този документ идентифицира само разлики от или допълнения към проектиране при нормални температури.
(2) Този документ се прилага за дървени конструкции, от които се изисква да изпълняват носеща функция, разделителна функция или и двете.
(3) Този документ дава принципи и правила за приложение за проектиране на конструкции за специфицирани изисквания по отношение на гореспоменатите функции и нивата на изпълнение.
(4) Този документ се прилага за конструкции или части от конструкции, които са в обхвата на EN 1995-1-1 и са проектирани в съответствие с него.
(5) Методите, дадени в EN 1995-1-2, са приложими за всички продукти, обхванати от продуктовите стандарти, позовани в този документ.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1995-1-2:2005

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1995-1-2:2007+AC:2007

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1995-1-2:2023
40.20 Начало на обществено допитване
14.09.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 1995-1-2 IDENTICAL

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход