Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1995-1-2 rev:2022

Еврокод 5: Проектиране на дървени конструкции. Част 1-2: Общи правила. Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар

Eurocode 5 – Design of timber structures - Part 1-2: Structural fire design

Главна информация

20.60     18.10.2022 г.

30.99    12.05.2023 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

Обект и област на приложение

(1) Този документ се занимава с проектирането на дървени конструкции за извънредна ситуация на въздействие от пожар и е предназначен да се използва във връзка с EN 1995-1-1 и EN 1991-1-2. Този документ идентифицира само разлики от или допълнения към проектиране при нормални температури.
(2) Този документ се прилага за дървени конструкции, от които се изисква да изпълняват носеща функция, разделителна функция или и двете.
(3) Този документ дава принципи и правила за приложение за проектиране на конструкции за определени изисквания по отношение на гореспоменатите функции и нивата на изпълнение.
(4) Този документ се прилага за конструкции или части от конструкции, които са в обхвата на EN 1995-1-1 и са проектирани в съответствие с него.
(5) Методите, дадени в EN 1995-1-2, са приложими за всички продукти, обхванати от продуктовите стандарти, позовани в този документ.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1995-1-2:2005

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1995-1-2:2007+AC:2007

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1995-1-2 rev:2022
20.60 Край на периода за коментари
18.10.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 1995-1-2 rev IDENTICAL