Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 12255-7 rev:2022

Пречиствателни станции за отпадъчни води. Част 7: Реактори с фиксиран биологичен филм

Wastewater treatment plants - Part 7: Biological fixed-film reactors

Главна информация

10.99     21.09.2022 г.

20.60    28.12.2022 г.

BDS

ТК-83

Европейски стандарт

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт установява принципите за проектиране и изискванията за вторично пречистване чрез реактори с фиксиран биологичен филм, в пречиствателните станции за отпадни води за повече от 50 ЕБЖ.
Той се прилага предимно за пречиствателни станции за отпадни води, които са проектирани за третиране на битови и общински отпадни води.
Реакторите с фиксиран биологичен филм включват капкови биологични филтри, ротационни биологични контактори, потопени реактори и биофилтри.
Различията в пречистването на отпадъчните води в Европа доведоха до развитието на различни системи. Този европейски стандарт дава основна информация за системите; той обаче не определя всички съществуващи системи.
Допълнителна подробна информация към съдържанието на този стандарт може да бъде получена чрез справка от библиографията.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12255-7:2004

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12255-7 rev:2022
10.99 Прието предложение за нов проект
21.09.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 12255-7 rev IDENTICAL