Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 455-5:2023

Медицински ръкавици за еднократна употреба. Част 5: Извличащи се остатъчни химични вещества

Medical gloves for single use - Part 5: Extractable chemical residues

Главна информация

40.10     13.02.2023 г.

40.20    13.04.2023 г.

BDS

ТК-87

Европейски стандарт

11.140  

Подходящ за МСП

Обект и област на приложение

This document provides requirements for label information about chemicals used in product manufacture, particularly potentially allergenic substances employed and remaining in medical gloves. It also provides information on extraction media, methods of extraction and quantitative assay of residual chemicals.
This document does not provide information on the allergenic potential or safety to the user of any product. This should be assessed in the light of all available toxicity and biocompatibility data on the products concerned as part of a risk management process.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2017/745

Регламент за медицинските изделия

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 455-5:2023
40.10 Превод на проекта на официалните езици
13.02.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 455-5 IDENTICAL