Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN ISO 5179:2023

Изследване на способността за спояване с изпитване за разпределяне и запълване на празнини (ISO 5179:2021)

Investigation of brazeability with spreading and gap-filling test (ISO 5179:2021)

Главна информация

40.60     23.03.2023 г.

BDS

ТК-30

Европейски стандарт

25.160.50  

Обект и област на приложение

Този документ определя три метода за изпитване за изследване на способността за спояване.
Тестът за разпръскване показва метод за изпитване с измерване на площта на разпръскване на добавъчния метал.
Тестът на Т-образно съединение описва схема за конструиране на дизайн с Т-образна форма от пробните части и метод за изпитване.
Тестът с различни празнини описва тестово парче и метод за изпитване за оценка на влиянието на различните параметри, които могат да повлияят на спояването по време на производството като функция на хлабините.

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 5179:2023
40.60 Край на общественото допитване
23.03.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN ISO 5179 IDENTICAL

Въвежда ISO 5179:2021 IDENTICAL