Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prСД CEN/TS 1994-1-101:2022

Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции. Проектиране на двойно и единично облицовани комбинирани стомано-стоманобетонни (SC) конструкции

Design of composite steel and concrete structures - Double and single skin steel concrete composite (SC) structures

Главна информация

20.60     14.11.2022 г.

30.99    19.07.2023 г.

BDS

ТК-56

Техническа спецификация

Обект и област на приложение

Този документ се занимава с проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни (SC) конструкции, включващи или:
- две стоманени плочи с шпилки, натоварени на срязване, свързани чрез мрежа от пръти с конструктивен бетон между плочите (наричани DSC), обикновено използвани за стени; или
- стоманена плоча с шпилки, натоварени на срязване и Т-образни закоравяващи елементи, заварени към плочата (наричана SSC), обикновено използвана за подове.
Този документ дава основни правила за проектиране, проектиране в етапа на строителството и проектиране за случайна ситуация на излагане на пожар.

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prСД CEN/TS 1994-1-101:2022
20.60 Край на периода за коментари
14.11.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prCEN/TS 1994-1-101 IDENTICAL