Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN ISO 23611-5 rev:2023

Качество на почви. Вземане на проби от почвени безгръбначни. Част 5: Вземане на проби и извличане от почви от макробезгръбначни (ISO/CD 23611-5)

Soil quality - Sampling of soil invertebrates - Part 5: Sampling and extraction of soil macro-invertebrates

Главна информация

10.99     14.09.2022 г.

20.60    19.12.2022 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.080.30     13.080.05  

Обект и област на приложение

ISO 23611-5:2011 определя метод за вземане на проби, извличане и запазване на макро-безгръбначни от почви, включително зоната на отпадъците. Предложеният метод е предпоставка за използването на тези животни като биоиндикатори (например, за оценяване на качеството на почвата като местообитание за организми). Основната предпоставка на този метод е бързо оценяване (завършване на вземането на проби от парцел за един или два дни само с основно оборудване и малък брой асистенти на място), за да може да се обърне внимание на всички таксономични/ класифицирани групи от почвени макробезгръбначни по едно и също време и на едни и също място. Методът е създаден за биология и плодовитост/ кълняемост на тропическите почви (TSBF), като след това са въведени някои изменения, за да се използва в региони с умерен климат.
Виж повече на английски език.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 23611-5:2013

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 23611-5 rev:2023
10.99 Прието предложение за нов проект
14.09.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN ISO 23611-5 rev IDENTICAL

Въвежда ISO/DIS 23611-5 IDENTICAL