Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN ISO 23611-2 rev:2023

Качество на почви. Вземане на проби от почвени безгръбначни. Част 2: Вземане на проби и извличане на микроартроподи (Collembola and Acarina) (ISO/CD 23611-2)

Soil quality - Sampling of soil invertebrates - Part 2: Sampling and extraction of micro-arthropods (Collembola and Acarina)

Главна информация

10.99     14.09.2022 г.

20.60    19.12.2022 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.080.30     13.080.05  

Обект и област на приложение

ISO 23611-2:2006 представя метод за вземане на проби, екстрахиране и консервиране на collembolans и кърлежи от полеви почви като предпоставка за използване на тези животни като биоиндикатор (например за оценяване на качеството на една почва като хабитат за организми).
Вземането на проби и екстракционните методи на ISO 23611-2:2006 са приложими за почти всички видове почва. Изключения правят почви при екстремни климатични условия (твърди, замръзнали или наводнени почви) и други матрици различни от почва, например, дървесни мъхове, растения или лишеи.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 23611-2:2011

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 23611-2 rev:2023
10.99 Прието предложение за нов проект
14.09.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN ISO 23611-2 rev IDENTICAL

Въвежда ISO/CD 23611-2 IDENTICAL