Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 12081 rev:2023

Железопътна техника. Букси. Греси

Railway applications - Axleboxes - Lubricating greases

Главна информация

20.60     3.01.2023 г.

30.99    2.05.2023 г.

BDS

ТК-70

Европейски стандарт

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя изискванията за качество на гресите, предназначени за смазване на търкалящи лагери на букси съгласно prEN 12080, необходими за надеждна работа на влакове в европейските мрежи. Той обхваща процедурата за одобрение за все още неодобрена грес, управлението на модификацията за одобрена грес и метода за партиден контрол на качеството на греста. Изискванията за грес са дадени за два класа на скорост.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2008/57/EC

Оперативна съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12081:2017

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12081 rev:2023
20.60 Край на периода за коментари
3.01.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 12081 rev IDENTICAL