Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 12080 rev:2023

Железопътна техника. Букси. Търкалящи лагери

Railway applications - Axleboxes - Rolling bearings

Главна информация

20.60     3.01.2023 г.

30.99    2.05.2023 г.

BDS

ТК-70

Европейски стандарт

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя параметрите за качество на буксите на търкалящите лагери, поддържащи натоварването на превозното средство, необходими за надеждна работа на влаковете по европейските мрежи. Той обхваща металургични и материални свойства, както и геометрични и размерни характеристики. Той също така определя методи за осигуряване на качеството и условия за одобрение на продуктите.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2016/797/EU

Оперативна съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12080:2017+A1:2023

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12080 rev:2023
20.60 Край на периода за коментари
3.01.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 12080 rev IDENTICAL